Bjerkreim  – Birkemoen

Ny reguleringsplan for Røysland industriområde II er under utarbeidelse. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av dagens regulerte industriområde på Røysland.

Ved en utvidelse av industriområdet kan det bli behov for mer effekt enn dagens infrastruktur kan levere, og i denne forbindelse er det planlagt ny strømforsyning fra Bjerkreim transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon på Birkemoen.

Den nye strømforsyningen vil bestå av en ny 132kV luftledning som vil bygges fra Bjerkreim transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon inne på industriområdet.

Ny transformatorstasjon er planlagt etablert inne på industriområdet, og vil i første omgang forsyne ny industri på Røysland.

 

  • 132kV luftlinje
  • 9,3km
  • 200MW
Fremdrift

Luftledningen mellom Bjerkreim og Birkemoen ble konsesjonssøkt 18.12.2020 og ligger for tiden i kø for behandling hos NVE.

Så snart søknaden kommer under behandling hos NVE, vil den gå ut på høring. Videre vil prosessen sannsynligvis følge normal saksgang A, som du kan lese mer om her.

Dokumenter

Dokumenter vil bli publisert her når konsesjonssøknad går ut på høring.

    Status

    • 18.12.2020: Konsesjonssøknad oversendt NVE