Prosjekter

Bjerkreim – Hetlandsskogen

  • 132kV luftlinje
  • 5,6km
  • 300MW

Hetlandsskogen transformatorstasjon

  • 132/22kV
  • 150-300MVA

Bjerkreim – Birkemoen

  • 132kV luftlinje
  • 9,3km
  • 200MW

Birkemoen transformatorstasjon

  • 132/22kV
  • 25-100MW