Rogaland Industrinett AS

Rogaland Industrinett AS har som formål å tilrettelegge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for kraftkrevende industri i Rogaland.

Selskapet står som søker og eier av industrikonsesjoner for kraftlinjer og transformatorstasjoner, konkret knyttet til etablerte industriområder.

Selskapet er eid av Dalane Energi AS, et offentlig eid energikonsern i Dalane regionen i Rogaland.

Rogaland Industrinett jobber i dag med konsesjonssøknad for
North Sea Energy Park og Bjerkreim Industripark, Birkemoen.

Les mer om regionen og prosjektene på newkaupang.com.

Prosjekter

North Sea Energy Park er en 250 hektar næringspark, planlagt for kraftintensiv industri slik som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og landbasert fiskeoppdrett.

Se også northseaenergypark.com.

Bjerkreim Industripark, Birkemoen

Rogaland Industrinett jobber med konsesjonssøknad for Bjerkreim industripark.