Prosjekter      Om oss      Kontakt     English

Rogaland Industrinett AS

Rogaland Industrinett AS vil spille en sentral rolle i å rigge Rogaland for det grønne skiftet. Vi utvikler og tilrettelegger prosjekter for å ta regionen vår i en grønnere retning.

Utvikling av løsninger for produksjon, overføring og foredling av energi i samarbeid med kunder og leverandører er vår kjernevirksomhet. Innovasjon og nytekning er essensielt for at vi skal lykkes med samfunnsoppdraget – nemlig å gjøre Rogaland mer robust for fremtidens behov for grønn energi.

Prosjekter

North sea Energy Park

North Sea Energy Park

North Sea Energy Park representerer en fremtidsrettet næringspark hvor 250 hektar skal fylles med kraftintensiv industri som datasenter, batteriproduksjon, landbasert fiskeoppdrett eller hydrogenproduksjon. Vi spiller en nøkkelrolle i planleggingen og har søkt om nettkonsesjon for kraftlinjer og transformatorstasjon for det planlagte industriområdet sør i Rogaland.

Kart - Ny forsyning til Eigerøy og Egersund

Ny forsyning til Eigerøy og Egersund by

Skal Egersund være rigget for utvikling av nye arbeidsplasser i fremtiden, trenger regionen mer tilførsel av grønn energi. På vegne av Enida søker Rogaland Industrinett nettkonsesjon for ny 132 kV-forsyning til Eigerøy. Den nye infrastrukturen vil styrke forsyningssikkerheten til Eigerøy og Egersund by. På den måten legger vi til rette for at nye og eksisterende næringer kan ta strategiske valg for utvikling som gagner hele regionen.

Hydrogenproduksjon

Hydrogenproduksjon

Dalane Hydrogen jobber for å produsere grønt hydrogen. Det er en ettertraktet energibærer for deler av industri- og transportsektoren. Rogaland Industrinett bidrar inn i prosjektet med å være en samarbeidspartner. Vi jobber med tilrettelegging for nettilknytning, og vi ser også på mulighetene for hvordan produksjonen i fremtiden kan økes i takt med at etterspørselen går opp.

Om oss

Vi jobber dedikert for å realisere målene for det grønne skiftet og bygge en grønnere fremtid for Rogaland.

Rollen i det grønne skiftet er ikke bare en forpliktelse, det er vår mulighet til å finne gode løsninger til det beste for Rogaland og Dalane. Ambisjonen er å ta kloke avgjørelser som styrker Dalanes posisjon, samtidig som vi integrerer bærekraft og naturbevaring i vårt arbeid.

Vi er eiere og søkere av nettkonsesjoner for kraftlinjer og transformatorstasjoner. Det innebærer at vi hele tiden jakter på å legge til rette for videre vekst og utvikling for industrien og næringslivet i Dalane-regionen.

Selskapet eies av Dalane Energi AS – et heloffentlig eid energikonsern.

Kontakt 

Kontakt oss via e-post til post@rogalandindustrinett.no, eller snakk direkte med en av våre ansatte: 

Vidar Nodland, Daglig leder

+47 474 53 939, vidar.nodland@rogalandindustrinett.no

Hans Petter Dybing, Prosjektutvikler

+47 474 64 218, hans.petter.dybing@rogalandindustrinett.no